Chat with us, powered by LiveChat

Công Bố Rủi Ro

Công bố Rủi ro

Giao dịch ngoại hối (Forex) trực tuyến mang một mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vì vậy, hãy bảo đảm rằng bạn đã xem xét kỹ lưỡng mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của mình trước khi cố gắng giao dịch ngoại hối trên Tradesto.com. Như với mọi hình thức đầu tư, có khả năng bạn có thể thua lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình. Vì vậy, bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không đủ khả năng để thua lỗ. Bạn cần nhận thức được tất cả mọi rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối trực tuyến và tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào.

Giới hạn trên có thể không áp dụng cho những người sống trong hoặc chịu sự quản lý của các nhà nước/phạm vi tài phán ngăn cấm việc loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại do hậu quả hoặc do sự cố. Xin vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc với bất kỳ điều khoản nào.

Cảnh báo Rủi ro

Giao dịch Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là hoạt động có tính đầu cơ và mang một mức độ rủi ro mà có thể không thích hợp cho tất cả mọi đối tượng quan tâm đến giao dịch trực tuyến. Bạn có thể thua lỗ một phần hay tất cả số vốn đã đầu tư của mình, do đó, bạn không nên mạo hiểm đầu tư số vốn mà bạn không đủ khả năng để thua lỗ. Bạn cũng nên nhận thức được rằng hiệu suất trước đây của bất kỳ Cố vấn Tradesto nào không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu quả trong tương lai của họ.

Khác biệt Ngôn ngữ

Chính sách này được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nghĩa của bất kỳ bản dịch nào của Thỏa thuận này với nghĩa của bản tiếng Anh, thì nghĩa của bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Rủi ro kỹ thuật

TRADESTO không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính phát sinh từ sự cố ở hệ thống điện tử, giao tiếp hoặc thông tin của bạn.

Khi làm việc với thiết bị đầu cuối của khách hàng, bạn chịu các rủi ro phát sinh từ:

  • Trục trặc với thiết bị, phần mềm và kết nối của bạn;
  • Lỗi trong thiết lập thiết bị đầu cuối của khách hàng của bạn;
  • Không cập nhật kịp thời phiên bản thiết bị đầu cuối của khách hàng của bạn
  • Việc bạn không tuân thủ những hướng dẫn về sử dụng thiết bị đầu cuối của khách hàng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi xảy ra trong khi vận hành thiết bị đầu cuối của khách hàng và sẽ không bồi thường cho các tổn thất do các lỗi trong khi vận hành thiết bị đầu cuối của khách hàng. Bạn phải hiểu rằng khi thực hiện các giao dịch qua điện thoại, bạn có thể gặp khó khăn trong việc liên hệ được với người điều hành, nhất là trong những lúc cao điểm.

Bất kỳ sự chậm trễ hay thất bại khác gây ra bởi một bên thứ ba Bao gồm nhưng không giới hạn tới các cung cấp thanh khoản hoặc cung cấp dịch vụ internet nguyên nhân chậm trễ giao dịch. Trong một sự kiện như vậy,  TRADESTO có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ dịch vụ của chúng tôi mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý.

Khác biệt Ngôn ngữ

Chính sách này được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nghĩa của bất kỳ bản dịch nào của Chính sách này với nghĩa của bản tiếng Anh, thì nghĩa của bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.