Chat with us, powered by LiveChat

Chính Sách Hủy Phòng & Hoàn Trả

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ TIỀN VÀ HỦY THỎA THUẬN

  1. Chính sách này là để thông báo cho bạn rằng, do tính chất của loại hình kinh doanh, Công ty không áp dụng việc hoàn trả tiền.
  2. Ngoại lệ duy nhất là trường hợp bạn không phải là Khách hàng của Công ty, tức là bạn không giữ một Ví Tiền đã xác minh với Công ty. Trong trường hợp này, Công ty sẽ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ bạn bằng cách sử dụng cùng phương pháp với phương pháp mà bạn sử dụng.
  3. Không vi phạm quy định của những Khoản trên, Chính sách nêu rõ rằng bạn được tùy quyền sử dụng thủ tục rút tiền để nhận được tiền từ Ví Tiền của mình.
  4. Những cách thức rút tiền mà Công ty hỗ trợ thực hiện được liệt kê trên website của chúng tôi www.tradesto.com
  5. Thủ tục rút tiền được trình bày trên website của chúng tôi www.tradesto.com. Để biết thêm thông tin về thủ tục rút tiền, bạn có thể tham khảo tại mục TRADESTO FAQ (CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TRADESTO) hoặc đăng nhập vào khu vực thành viên của nhà giao dịch https://members.tradesto.com/en/login
  6. Trong trường hợp xảy ra việc yêu cầu bồi hoàn, thì với tư cách là khách hàng, bạn có trách nhiệm chi trả bất kỳ khoản thanh toán bị đẩy trả và/hoặc phí yêu cầu bồi hoàn nào. Nếu không có đủ tiền trong tài khoản giao dịch để chi trả, bạn đồng ý nạp tiền vào tài khoản giao dịch thông qua điện chuyển khoản ngân hàng để thực hiện chi trả.
  7. Công ty sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bên thứ ba can thiệp vào hay rút tiền khỏi tài khoản khách hàng. Việc nạp tiền và rút tiền trên tài khoản chỉ có thể được thực hiện bởi chủ sở hữu của tài khoản này.

Khác biệt Ngôn ngữ

Chính sách này được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nghĩa của bất kỳ bản dịch nào của Chính sách này với nghĩa của bản tiếng Anh, thì nghĩa của bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.