Chat with us, powered by LiveChat

Chính Sách Thứ Tự Thực Hiện

Giới thiệu

TRADESTO cam kết đối xử công bằng với các khách hàng bằng việc khớp lệnh theo những điều khoản có lợi nhất cho khách hàng. Do đó, TRADESTO đã thực hiện Chính sách Khớp lệnh này (sau đây gọi tắt là ‘Chính sách’) nhằm mục đích đạt được kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng, có tính đến những yếu tố tài khoản được liệt kê dưới đây.

Chính sách này nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng hiểu biết tổng quan về cách thức khớp lệnh giao dịch và những yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến việc khớp lệnh cho những sản phẩm giao dịch tài chính do TRADESTO cung cấp.

Phạm vi và Trường hợp Áp dụng

TRADESTO sẽ luôn hành động đúng nguyên tắc khi thực hiện giao dịch cho khách hàng. Chính sách này sẽ áp dụng bất cứ khi nào TRADESTO thực hiện giao dịch cho khách hàng chuyên nghiệp và khách hàng bán lẻ.

TRADESTO sẽ tiến hành mọi bước hợp lý để có được kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng theo đúng Chính sách này. Chính sách sẽ xem xét những yếu tố như quy mô lệnh, tính thanh khoản của thị trường cơ sở và những ưu tiên của khách hàng với mục đích mang đến kết quả tốt nhất vì lợi ích của khách hàng.

Tuy nhiên, TRADESTO không bảo đảm việc khớp lệnh mức giá của chúng tôi sẽ có lợi hơn so với việc khớp lệnh tại mức giá có thể áp dụng ở nơi khác.

Bằng việc đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận Khách hàng, khách hàng cũng đồng ý với các điều khoản của Chính sách Khớp lệnh của TRADESTO.

Những Tiêu chí Khớp lệnh Tốt nhất và Yếu tố Liên quan

Giá

TRADESTO tiếp nhận nguồn cấp dữ liệu báo giá từ một số nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu thế giới để bảo đảm khách hàng nhận được báo giá tốt nhất có thể. Những lệnh giao dịch được TRADESTO chấp nhận sẽ được khớp tại mức giá yêu cầu của khách hàng và không có giá khác, trong trường hợp giả thiết không có không có tình trạng “trượt tỷ giá” và mức giá yêu cầu vẫn còn có sẵn.

Chi phí

Mở một vị thế trong một số loại sản phẩm giao dịch tài chính do TRADESTO cung cấp có thể đòi hỏi khách hàng phải trả tiền hoa hồng và/hoặc lệ phí khác nếu có. Các khoản chi phí này được nêu rõ trong Điều khoản Kinh doanh.

Thanh khoản

Tất cả các lệnh mà khách hàng chuyển đến TRADESTO đều được đưa vào quy trình xem xét quy mô. Quy mô tối thiểu của một lệnh là 1000 đơn vị của tiền tệ cơ sở. Mặc dù không quy định quy mô tối đa cho một lệnh mà khách hàng có thể chuyển đến, TRADESTO có quyền từ chối một lệnh nếu quy mô yêu cầu lớn hơn mức TRADESTO có khả năng giao dịch tại thị trường cơ sở, tại mức giá yêu cầu, tại thời điểm cụ thể nào đó. TRADESTO có thể cung cấp thanh khoản lớn hơn cho khách hàng theo tùy quyền quyết định.

Tốc độ khớp lệnh và xác suất khả dĩ

TRADESTO sẽ hành động đúng nguyên tắc với tất cả các lệnh do khách hàng gửi đến. TRADESTO cam kết cung cấp cho khách hàng tốc độ khớp lệnh cao nhất có thể và phấn đấu cải thiện trong phạm vi giới hạn của công nghệ thông tin và truyền thông. Trong những điều kiện bình thường, tất cả các lệnh sẽ được đáp ứng với mức giá yêu cầu trong vòng vài giây. Nếu mức giá yêu cầu không có sẵn trên thị trường, lệnh sẽ không được đáp ứng. Tuy nhiên, việc sử dụng bất kỳ dạng kết nối Internet không ổn định hoặc chậm nào từ phía khách hàng có thể dẫn đến bị tình trạng kết nối gián đoạn và/hoặc chậm trễ đến các nền tảng của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, do tốc độ kết nối kém, thị trường biến động bất thường hoặc trong trường hợp cố ý thao túng mức giá công bố của chúng tôi hoặc các dữ liệu liên quan khác, lệnh của khách hàng có thể bị TRADESTO từ chối nếu giá yêu cầu của khách hàng không đại diện cho giá thị trường mà TRADESTO nhận được. Lỗi Internet, chậm trễ kết nối và nguồn cung cấp báo giá đôi khi tạo ra một tình huống mà giá hiển thị trên Nền tảng Giao dịch không phản ánh chính xác giá thị trường. Khái niệm về đầu cơ ăn chênh lệch, hoặc lợi dụng những chậm trễ Internet này, không thể tồn tại trong một thị trường OTC, nơi Khách hàng đang mua hoặc bán trực tiếp từ nhà giao dịch thụ ủy.

TRADESTO không cho phép thực hành đầu cơ trên Nền tảng Giao dịch của mình. Giao dịch dựa trên những cơ hội đầu cơ vào độ trễ giá sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo trước. Xin vui lòng tham khảo mục “Phương pháp Giao dịch Được phép” để biết thêm thông tin!

Gộp lệnh

Lệnh của khách hàng, theo toàn quyền quyết định của TRADESTO, có thể được gộp/tách với các lệnh của chính TRADESTO, lệnh của bất kỳ đơn vị liên kết nào của TRADESTO và/hoặc khách hàng khác. Lệnh sẽ chỉ được gộp hoặc tách khi TRADESTO có cơ sở hợp lý để tin rằng ít có khả năng việc gộp hoặc tách nói chung sẽ gây bất lợi cho bất kỳ khách hàng nào. Tuy nhiên, trong những điều kiện không bình thường, việc gộp lệnh như vậy có thể mang đến tác động bất lợi cho khách hàng.

Giám sát và Đánh giá

TRADESTO sẽ theo dõi thường xuyên hiệu quả của các cơ chế khớp lệnh và chính sách khớp lệnh của mình để mang đến kết quả thuận lợi nhất cho khách hàng cũng như để xác định và sửa chữa bất kỳ vấn đề nào. TRADESTO có quyền sửa chữa bất kỳ yếu tố thiếu sót nào trong chính sách và cải thiện cơ chế khớp lệnh bất cứ khi nào TRADESTO coi là cần thiết.

Trường hợp bất khả kháng

TRADESTO không chịu trách nhiệm về thiệt hại tài chính phát sinh trong những trường hợp bất khả kháng. Những trường hợp này là điều kiện cực đoan và không thể cưỡng lại nằm ngoài ý muốn và khả năng hành động của các bên tham gia thỏa thuận, những yếu tố không thể dự liệu trước, ngăn chặn hoặc loại bỏ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn và thảm họa do con người gây ra, tình trạng khẩn cấp tại cơ sở dịch vụ tiện ích (điện/nước) và phương tiện cung cấp dịch vụ tiện ích, nhà cung cấp thanh khoản bị phá sản, hacker tấn công DDOS (từ chối dịch vụ), bạo động, hành động quân sự, cuộc tấn công khủng bố, nổi dậy, bạo động dân sự, đình công, cũng như hành động quản lý theo quy định của cơ quan thẩm quyền nhà nước và địa phương.

Phương thức Giao dịch Được phép

Nói chung, Công ty cho phép thực hiện tất cả các phương thức và lối thức giao dịch. Tuy nhiên, Công ty cũng bảo lưu quyền đóng, tạm ngừng hoặc thu hồi lại bất kỳ khoản lãi hay lỗ đã đóng nào từ một tài khoản nếu xét thấy tài khoản này tham gia vào những lối thức giao dịch vô nguyên tắc hoặc đáng nghi vấn, bao gồm nhưng không giới hạn ở kiếm lời chênh lệch dựa vào độ trễ, hành vi “gây ngập lụt” cho các máy chủ của chúng tôi bằng một số lượng thái quá các lệnh chờ và/hoặc yêu cầu sửa đổi lệnh chờ, đăng nhập quá nhiều, hay sử dụng một số hệ thống giao dịch tự động hoặc trình Expert Advisors, mà không cần thông báo. TRADESTO sẽ thường xuyên (nhưng không bắt buộc phải luôn luôn) nỗ lực để bước đầu thể hiện sự quan ngại với Khách hàng hoặc các bên liên kết qua email hoặc điện thoại dưới hình thức cảnh báo chính thức.

Nếu Khách hàng hoặc bên liên kết không thay đổi lối thức giao dịch trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi được cảnh báo, TRADESTO có quyền thanh lý tất cả hoặc một phần các vị thế mở, đóng, tạm ngừng hoặc thu hồi lại bất kỳ khoản lãi hay lỗ đã đóng nào của tài khoản, và trả lại bất kỳ số tiền thu được nào cho Khách hàng theo thủ tục đóng tài khoản của Công ty hoặc bất kỳ sự kết hợp quy định nào.

Lệnh Chờ

TRADESTO có quyền vô hiệu hóa bất kỳ lệnh chờ nào dựa vào những đợt công bố tin tức quan trọng mà không cần thông báo trước.

Báo giá sai lệch / Định giá sai lệch

Hoàn toàn có khả năng một giao dịch được thực hiện theo một mức định giá sai lệch do tình trạng báo giá sai của một kênh cung cấp mức giá từ bất kỳ nhà cung cấp thanh khoản thuộc bên thứ ba nào cho TRADESTO hoặc do một lỗi kỹ thuật ngoài dự kiến. Tương tự, có khả năng xảy ra tình trạng chậm trễ do kết nối internet hoặc do rơi vào trường hợp một vị thế được mở hoặc đóng dựa trên mức giá tiềm ẩn mà không phản ánh đúng giá thị trường tại thời điểm giao dịch, dẫn tới mức lời hay lỗ được thể hiện không chính xác.

Những khả năng như vậy có thể ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng. Trong trường hợp này, TRADESTO sẽ lập tức tiến hành mọi biện pháp cần thiết để sửa chữa và khắc phục tình trạng này sao cho thỏa đáng và phù hợp với từng trường hợp. Biện pháp giải quyết bao gồm điều chỉnh giá mở lệnh hoặc giá đóng lệnh đã thỏa thuận theo đúng giá thị trường tại thời điểm giao dịch. TRADESTO có thể cần hủy bất kỳ giao dịch nào được thực hiện sai do tình trạng ‘định giá sai do báo giá sai’, ví dụ giao dịch từ các lệnh giới hạn/lệnh chờ đặt trước được thực hiện do tình trạng định giá sai lệch. TRADESTO sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để liên lạc và thông báo cho khách hàng về hành động của TRADESTO, bằng điện thoại hoặc bằng e-mail.

Trượt tỷ giá

TRADESTO đặt mục tiêu cung cấp cho khách hàng sự khớp lệnh tốt nhất có sẵn và đáp ứng lệnh của khách hàng với mức giá yêu cầu. Tuy nhiên, có những lúc, do mức biến động thị trường gia tăng bất thường, các lệnh có thể gặp phải tình trạng trượt tỷ giá hoặc bị từ chối từ phía nhà cung cấp thanh khoản.

TRADESTO xin tư vấn cho khách hàng rằng trượt tỷ giá là một thực tế thị trường bình thường trong lĩnh vực này và là một đặc điểm phổ biến của thị trường ngoại hối trong những điều kiện như thiếu tính thanh khoản và biến động bất thường do các sự kiện kinh tế, công bố tin tức và mở cửa thị trường. TRADESTO không chịu trách nhiệm đối với những thua lỗ của khách hàng do tình trạng trượt tỷ giá gây ra.

TRADESTO bảo lưu quyền vô hiệu quá bất kỳ vị thế nào được mở và sau đó được đóng lại trong vòng 3 phút. TRADESTO không công nhận những giao dịch dưới 3 phút nếu giao dịch bị nhà cung cấp thanh khoản từ chối. Bất kỳ khoản lãi, lỗ và/hoặc phí hoa hồng nào được thực hiện thông qua các giao dịch này có thể được coi là không hợp lệ.

Giảm Mức đòn bẩy Tối đa

Để bảo vệ chống lại tình trạng tiếp xúc tin tức, TRADESTO sẽ áp dụng giảm mức đòn bẩy tối đa trên mọi đợt công bố tin kinh tế quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tin tức của FOMC, NFP và ECB. Mức đòn bẩy tối đa cho tất cả các loại tài khoản sẽ được giảm xuống còn 1:50 tại thời điểm 5 (năm) giờ trước thời điểm công bố tin tức cho đến 5 (năm) giờ sau thời điểm công bố tin tức. Mức đòn bẩy cao làm tăng xác suất gặp rủi ro và thua lỗ, có thể gây ra tình trạng số dư tức thời âm trên tài khoản của khách hàng. Do đó, TRADESTO bảo lưu quyền giảm mức đòn bẩy xuống còn 1:50 trong trường hợp có những tin tức quan trọng để tránh tình trạng rủi ro tương tự như khủng hoảng.

Thông báo pháp lý

Chính sách này thay thế cho bất kỳ phần truyền đạt thông tin hay thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời nói nào có trước đó. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của chính sách này bất cứ lúc nào. Bất kỳ phiên bản ra đời sau nào của tài liệu này sẽ thay thế cho tất cả mọi phiên bản có trước.

Khác biệt Ngôn ngữ

Chính sách này được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nghĩa của bất kỳ bản dịch nào của Thỏa thuận này với nghĩa của bản tiếng Anh, thì nghĩa của bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

@Tradesto bảo lưu mọi quyền.

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.