Chat with us, powered by LiveChat

Hồ Sơ Công Ty

Hoạt động của Tradesto chịu sự giám sát và điều tiết của các cơ quan hữu trách của Saint Vincent và Grenadines theo Đạo luật Công ty Kinh doanh Quốc tế (Sửa đổi và Bổ sung), chương 149 của bộ luật sửa đổi của Saint Vincent và Grenadines, năm 2009, khoản 5 (1).

Tradesto văn phòng hoạt động nằm tại Saint Vincent và Vương quốc Anh.

Tradesto Corporation, được thành lập và đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines theo giấy phép số 22360 IBC 2014. Địa chỉ pháp lý và thư từ của Công ty là tại Griffith Centre Corporate, Kingstown, St. Vincent và Grenadines.

Tradesto UK Limited, 7 35-37, Ludgate Hill, London, England, EC4M 7JN được thành lập tại Vương quốc Anh, với số thành lập 09785168, dưới sự xác nhận của Cục đăng kiểm Công ty cho vùng England và xứ Wales.

TRADESTO được quản lý và được cho phép bởiỦy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) theo số đăng ký 14736.

TRADESTO là NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH (FSP) đã đăng ký với VFSC Vanuatu, và như vậy, có thể cung cấp và thực hiện bất kỳ hình thức dịch vụ tài chính nào một cách hợp pháp khi được sự cho phép của VFSC Vanuatu, với giấy phép chứng nhận hoạt động kinh doanh TRADESTO tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về cung cấp dịch vụ tài chính.

Có thể xem bản sao y bản chính giấy phép Công ty ở đây, Bấm vào đây

Tradesto được đăng ký theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) với đăng ký số 616 567 698. Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên TTCK tại Úc nhằm mục đích bảo vệ nhà đầu tư. Vai trò của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) là để thi hành và điều tiết công ty và các dịch vụ tài chính pháp luật nhằm mục đích để làm giảm các trường hợp gian lận và tội phạm tài chính bằng cách tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của họ.

Có thể xem bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ASIC,  Bấm vào đây

TRADESTO CORPORATION

Tên Tradesto Corporation
Certificate of Incorporation
Số IBC 22360 IBC 2014
Ngày đăng ký 1st October, 2014
Tình trạng Đã đăng ký
Địa chỉ kinh doanh Suite 305, Griffith Corporate Centre,
P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown,
St. Vincent and the Grenadines.

TRADESTO UK LIMITED

Tên Tradesto UK Limited
Certificate of Incorporation
Số đăng ký 09785168
Ngày đăng ký 18th September, 2015
Tình trạng Đã đăng ký
Địa chỉ kinh doanh 7 35-37, Ludgate Hill,
London,England,
EC4M 7JN.

TRADESTO CORPORATION (VANUATU)

Tên Tradesto Corporation
Certificate of Incorporation
Số đăng ký 14736
Ngày đăng ký 23th August, 2016
Tình trạng Đã đăng ký
Địa chỉ kinh doanh VFSC, Republic of Vanuatu

Tradesto Corporation

Tên Tradesto Corporation
Certificate of Incorporation
Số đăng ký 616 567 698
Ngày đăng ký 22nd December, 2016
Tình trạng Đã đăng ký
Địa chỉ kinh doanh ASIC, Australian Securities and Investments Commission
NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.