Chat with us, powered by LiveChat

Giải thưởng

Tradesto - Công ty Đoạt Giải thưởng

Chúng tôi tự hào thông báo rằng Tradesto đã nhận được giải thưởng từ giới giao dịch và đầu tư ngoại hối.

Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả các khách hàng và đối tác đã không ngừng ủng hộ chúng tôi.

Chúng tôi tin tưởng rằng giờ đây, khi chúng ta đang bước vào một giai đoạn thay đổi to lớn và tích cực, chúng tôi hứa sẽ phấn đấu đi từ tốt hơn đến tốt nhất trong công tác phục vụ dành cho mỗi người và mọi người trong các bạn. Hãy biến đổi!

Nhà Cung Cấp Công Nghệ Môi Giới Ngoại Hối Tốt Nhất Toàn Cầu tại Hội chợ Triển lãm Đầu tư và Tài chính lần thứ 15 (Thượng Hải) năm 2015

Nhà Môi Giới Sáng Tạo Nhất tại Hội chợ Triển lãm Tài chính và Đầu tư Trung Quốc (Bắc Kinh) năm 2015

2016 Nhà môi giới ECN Phát triển Nhanh nhất Đông Nam Á – Global Banking & Finance Review

Best Trading Instruments Provider South East Asia 2016 by Global Business Outlook

Most Transparent Broker in South East Asia 2016 by Philippines Financial Expo

Most Promising Asian Broker 2016 by 16th Mena Forex Dubai

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.