Chat with us, powered by LiveChat

Chính Sách Chống Thư Rác

Tradesto coi việc truyền gửi hoặc phân phát bất kỳ số lượng lớn dữ liệu không mong muốn hoặc email quảng cáo không mong muốn (“Thư rác”) nào là một hành vi phạm nghiêm trọng và đáng bị trừng phạt. Nghiêm cấm người sử dụng các dịch vụ của Tradesto gửi hoặc làm cách nào đó để Thư rác được chuyển cho bất kỳ khách hàng nào của Tradesto.

Phù hợp với chính sách chống thư rác quốc tế, Tradesto nghiêm cấm gửi email đến hoặc thông qua website hay dịch vụ của chúng tôi có chứa những yếu tố sau đây:

Tên miền không hợp lệ hoặc không tồn tại;

Tiêu đề không hợp lệ hoặc giả mạo;

Tên miền Internet của bên thứ ba, hoặc được truyền từ hoặc thông qua thiết bị của bên thứ ba, mà không được phép của bên thứ ba đó;

Bất kỳ kỹ thuật nào nhằm xuyên tạc, che giấu hoặc làm tối nghĩa bất kỳ thông tin nào trong việc xác định điểm xuất xứ hoặc đường truyền dẫn;

Các phương tiện định địa chỉ giả mạo khác;

Thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn trong dòng chủ đề hoặc chứa nội dung sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

Không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung được mô tả dưới đây;

Hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Tradesto nghiêm cấm việc thu hoạch, khai thác hay thu thập địa chỉ email hoặc thông tin khác về khách hàng hoặc khách thuê bao của chúng tôi thông qua website hoặc dịch vụ của Tradesto. Chúng tôi cũng nghiêm cấm sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo cách có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm hư hại bất kỳ khía cạnh nào trong những dịch vụ này hoặc theo bất kỳ cách nào gây cản trở việc sử dụng và hưởng thụ các dịch vụ Tradesto của người dùng khác. Có thể áp dụng các tội danh dân sự, hình sự hay xử lý hành chính đối với người gửi và người trợ giúp cho người gửi về việc sử dụng trái phép bất kỳ dịch vụ nào của Tradesto, liên quan đến việc truyền gửi email không mong muốn, bao gồm cả việc truyền gửi email vi phạm chính sách này.

Người vi phạm luật chống thư rác quốc tế tùy thuộc theo nước áp dụng sẽ phải nhận lệnh “chấm dứt hành vi vi phạm” hoặc các chế tài xử lý khác từ các cơ quan chính quyền. Cũng có thể áp dụng truy tố hình sự trong trường hợp vi phạm thái quá, mà có thể dẫn đến những chế tài xử lý như phạt tiền, tịch thu số tiền thu giữ được và thiết bị. Người vi phạm đủ điều kiện và cũng có thể bị phạt tù.

Quy định Quốc tế áp dụng theo Quốc gia

Úc
Đạo luật về Thư rác 2003, Số 129 năm 2003 có sửa đổi.

Áo
Đạo luật Viễn thông 2003

Bỉ
Etat des lieux en juillet 2003, ngày 4-7-2003

Canađa- C-28
Quy chế Chống Thư rác của Canađa (CASL)

Cộng hòa Síp
Khoản 06 Quy chế Truyền thông Điện tử và Luật Dịch vụ Bưu chính năm 2004 (Luật 12 (I) / 2004)

Cộng hòa Séc
Đạo luật số 480/2004

Estonia
Đạo luật Dịch vụ Xã hội Thông tin

EU
Điều 13 CHỈ THỊ 2002/58/EC CỦA NGHỊ VIỆN & HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ngày 12-7-2002

Pháp
Commission Nationale de l’Informatique et des Libert√©s (CNIL), Thư tín Điện tử và Bảo vệ Dữ liệu (ngày 14-10-1999) (Pháp)

Đức
Điều 7 Luật Cạnh tranh Không công bằng Đức (Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb) (UWG)

Hà Lan
Điều 11.7 Đạo luật Viễn thông Hà Lan và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan.

Thụy Điển
Đạo luật Marketing Thụy Điển (Bộ Luật Thụy Điển, SFS 1995:450).
Đạo luật Dữ liệu Cá nhân (Bộ Luật Thụy Điển, SFS 1998:204)

Vươn quốc Anh
Quy chế Bảo mật Thông tin cá nhân và Truyền thông Điện tử (Chỉ thị TTĐT)

Hoa Kỳ
Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 (15 U.S.C. 7701, et seq., Công pháp số 108-187, là S.877 của Quốc hội Hoa kỳ khóa 108)

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.