Chat with us, powered by LiveChat

วิธีการเริ่มต้น

ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เปิดบัญชี Live Account
    (คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครลงทะเบียน)
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  3. ตรวจสอบพื้นที่สมาชิกของคุณ
  4. นำฝากเงินทุนในบัญชีของคุณ
  5. ดาวน์โหลด MT4 Client
    (คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ MT4)

*หมายเหตุ หากคุณได้รับคำแนะนำจากบุคคลหนึ่ง กรุณาขอลิงค์แนะนำจากผู้ให้คำแนะนำหรืออัพไลน์ ระบุชื่อผู้ให้คำแนะนำเมื่อสมัครลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ต่อระบบการคืนเงิน

คุณสามารถเริ่มทำการซื้อขายตอนนี้

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.