Chat with us, powered by LiveChat

นโยบายแอนตี้สแปม

Tradesto ถือว่าการส่งหรือการกระจายของอีเมลที่มีจำนวนขนาดมาก หรืออีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ (“สแปม”) เป็นการคุกคามที่มีความผิดร้ายแรง ห้ามให้ผู้ใช้บริการ Tradesto ส่งหรือสร้างสแปมให้กับลูกค้าใดๆ ของ Tradesto

ในการปฏิบัติตามนโยบายแอนตี้สแปมนานาชาติ Tradesto ขอห้ามการส่งอีเมลไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือการบริการของเรา ซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้:

ชื่อโดเมนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีตัวตน;

หัวเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง;

ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามหรือถูกส่งมาจากหรือผ่านอุปกรณ์ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม

เทคนิคใดๆ ที่เป็นการบิดเบือนความจริง ซ่อน หรือปิดบังข้อมูลใดๆ ในการระบุจุดกำเนิดหรือเส้นทางการส่ง;

วิธีการอื่นๆ ในการหลอกลวงที่อยู่;

ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในเนื้อเรื่องหรือมีเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคเพิ่มเติมที่อธิบายไว้ด้านล่าง;

ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Tradesto ห้ามให้มีการจัดเก็บที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับลูกค้าหรือสมาชิกของเราผ่านทางเว็บไซต์หรือการบริการ นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ใช้การบริการของเราในแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ขาดการเชื่อมต่อ ใช้งานมากเกินไป หรือทำให้เกิดความเสียหายในแง่มุมใดๆ ของการบริการหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นๆ และความเพลิดเพลินในการบริการของ Tradesto บทลงโทษทางแพ่ง ทางอาญา หรือการบริหารจัดการอาจมีการดำเนินคดีต่อผู้ส่งและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ส่งในการใช้การบริการใดๆ ของ Tradesto โดยไม่ได้รับอนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งการส่งอีเมลที่ละเมิดนโยบายนี้

ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายแอนตี้สแปมระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ จะได้รับโทษด้วยคำสั่งหรือการลงโทษให้ “หยุดและหยุดยั้ง” จากผู้ที่มีอำนาจทางกฏหมาย การดำเนินคดีทางอาญายังนำไปใช้กับผู้ที่กระทำผิดอย่างร้ายแรงซึ่งอาจส่งผลในการลงโทษด้วยรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่าปรับ การริบเงินและอุปกรณ์ ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษถึงขั้นจำคุก

ข้อกำหนดระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ

ออสเตรเลีย
Spam Act 2003 ฉบับที่ 129 ปี 2003 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ออสเตรีย
Telecommunications Act 2003

เบลเยียม
Etat des lieux en juillet 2003, July 4, 2003

Canada: C-28
Canada’s Anti-Spam Legislation (CASL)

ไซปรัส
Section 06 of the Regulation of Electronic Communications and Postal Services Law of 2004 (Law 12 (I) / 2004)

สาธารณรัฐเช็ก
Act No. 480/2004

เอสโตเนีย
Information Society Service Act

สหภาพยุโรป
Article 13 of DIRECTIVE 2002/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT & COUNCIL of 12 July 2002

ฝรั่งเศส
Commission Nationale de l’Informatique et des Libert√©s (CNIL), Electronic Mailing and Data Protection (Oct. 14, 1999) (French)

เยอรมัน
Art. 7 German Unfair Competition Law (Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb) (UWG)

เนเธอร์แลนด์
Article 11.7 of the Dutch Telecommunications Act and Dutch Data Protection Act.

สวีเดน
Swedish Marketing Act (Swedish Code of Statutes, SFS 1995:450).
Personal Data Act (Swedish Code of Statutes, SFS 1998:204).

สหราชอาณาจักร
The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations

สหรัฐอเมริกา
CAN-SPAM Act of 2003 (15 U.S.C. 7701, et seq., Public Law No. 108-187, was S.877 of the 108th United States Congress)

NEWS UPDATE | Tradesto wish everyone to stay safe, stay at home, keep yourself clean, regularly wash your hands and practice social distance.